Sales Performance Scan© ; een goede start in 2023

De doelstelling van de Sales Performance Scan©

De doelstelling van deze tool is om op basis van meting concreet het kennis, vaardigheid en gedragsniveau van de medewerkers te kunnen afzetten ten opzichte van de gestelde norm die noodzakelijk is voor de verschillende taken binnen de functie.

De output van deze meting geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld over wat men per individu presteert, nog mist, nog moet leren of moet veranderen om de kerntaken binnen de functie goed te kunnen invullen.  De uitkomst zal niet alleen per individu, maar ook op groepsniveau laten zien wat de ontwikkelingsbehoefte is, zodat hierop heel gericht actie kan worden ondernomen.

Belangrijkste voordelen van het inzetten van de Sales Performance Scan©

 • Snel een concreet inzicht in de huidige performance
 • Ontwikkelingsinspanningen worden effectief afgestemd op de noodzakelijke behoeften
 • Progressie wordt tastbaar door vervolgmeting
 • Ideale tool voor gerichte coaching en begeleiding tijdens de praktijk door bv. FSM

In drie stappen concreet en tastbaar inzicht

Stap 1

Intakegesprek met opdrachtgever, direct leidinggevenden, Fieldsales Manager waarin o.a. de volgende zaken aan bod komen:

 • Welke doelstellingen liggen er, op welke kpi’s wordt gestuurd?
 • Welke randvoorwaarden en tools zijn er?
 • Zijn het gewenste kennisniveau, competenties en vaardigheden benoemd?
 • Hoe wordt er momenteel gecoached, beoordeeld en waarop?

Stap 2

 • Is het wenselijk een 0-meting te doen, om het daadwerkelijke niveau vast te stellen?
 • Op welke competenties en vaardigheden meten we en wat is de norm?
 • Op welke wijzen willen we de 0-meting uitvoeren?

Stap 3

 • Presenteren van de uitslag en conclusies van de 0-meting per individu en het gehele team
 • Concreet vaststellen van de prioriteiten; waar is overall het ijs nog dun, hoe kunnen we direct al een grote stap voorwaarts maken met de gehele groep; een gratis advies.
 • Is het jullie wens om gedifferentieerd training of coaching aan te bieden aan personen of subgroepen?
 • Indien gewenst: voorstel vanuit NGT met een gericht opleidingsplan op basis van de 70:20:10 methodiek

Onderzoeken tonen aan dat mensen het meeste (70%) leren door het opdoen van ervaring in de praktijk: uitdagingen op de werkvloer, job rotatie en bv. leerprojecten. 20% leren ze van “anderen”; mensen uit hun directe omgeving die ze observeren, waarvan ze feedback krijgen en/of waarmee ze kunnen sparren. Slechts 10% wordt geleerd door formele leervormen zoals training en het lezen van een boek. Dit wordt de 70:20:10 leermethode genoemd. Training volgens deze leermethode is bewezen de meest effectiefste vorm van leren te zijn en is kosten en tijd besparend . Kortom: leren met een hoog rendement.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *