De Online performance Scan

Wat is De Online Performance Scan© 

De doelstelling van deze tool is om op basis van meting concreet jouw vaardigheid en gedragsniveau te kunnen afzetten ten opzichte van de gestelde norm die noodzakelijk is voor de verschillende taken binnen jouw functie.  De output van deze meting geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld over jouw prestatie, wat nog mist, of wat verder ontwikkelt kan worden om de kerntaken binnen de functie optimaal te kunnen invullen.  

Hoe werkt het? 

Stap 1: Het benoemen van de omgeving, de kerntaken, vaardigheden en gedragscomponenten  

Je ontvangt een checklist met enkele vragen die betrekking hebben op je werkzaamheden. Deze informatie wordt ook gebruikt in de simulatie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een 10-tal vaardigheden en gedragscompetenties te selecteren die m.n. belangrijk zijn voor jouw werkzaamheden in je huidige functie.

Afbeelding met persoon, binnen, tafel, laptop

Automatisch gegenereerde beschrijving

 Stap 2: Je ontvangt een casus ter voorbereiding op de Online simulatie

Deze casus is tailor made afgestemd op jouw werkzaamheden en in deze simulatie kunnen de door jouw geselecteerde vaardigheden en gedragscomponenten worden gemeten. Je spreek een datum en tijdstip af voor het uitvoeren van de simulatie.

Stap 3: der online praktijksimulatie

De casus wordt als simulatie online uitgevoerd en tevens wordt de Performance Scan ingevuld en jouw scores vastgelegd.

Afbeelding met laptop, binnen, zitten, computer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Stap 4: Rapportage 

In de rapportage wordt duidelijk gevisualiseerd wat de scores zijn op de verschillende in stap 2 benoemde vaardigheden en gedragscriteria. Je maakt een afspraak voor de online Evaluatie & Feedback.

Stap 5: Evaluatie & Feedback

Online wordt samen met jou de rapportage uit stap 4 besproken; je ontvangt feedback, adviezen en achtergrondinformatie die jou helpen om je sterke kanten verder uit te nutten en hoe je ontwikkelingspunten effectief zou kunnen aanpakken.

Kosten & betalingswijze

Stap 1,2 en 4                                                    149,00

Stap 3 en 5  Simulatie & evaluatie               229,00                                         

Totaal                      378,00      NU:  297,00 !     (Excl. BTW )   

Betaling middels digitaal betalingsverzoek