Insights Discovery

NGT werkt actief met Insights Discovery.

Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen.

Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

Rob van Vroenhoven is een licensed practitioner.

Het Insights Discovery Profiel

Wat je kunt verwachten is een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van zowel jouw basis- als jouw responsgedrag. Bij het basisgedrag gaat het om je natuurlijke gedrag, het responsgedrag geeft het gedrag weer dat je vertoont in reactie op de omgeving.
Het profiel geeft in begrijpelijke taal informatie over onder andere:
Persoonlijke stijl
Omgang met anderen
Besluitvorming
Sterke en zwakke punten
Waarde voor het team
Effectieve communicatie
Mogelijke blinde vlekken
Tegengestelde typen
Suggesties voor ontwikkeling
Indien gekozen: managementstijl
Indien gekozen: verkoopstijl


De Insights kleurendynamica

Jouw persoonlijke profiel geeft een exact inzicht in de verhouding van de verschillende kleuren, waar deze voor staan en wat de verschillen zijn tussen jouw basisgedrag en jouw responsgedrag.Het Insights Discovery Teamwiel

Als meerdere deelnemers van een team of organisatie en profiel maken kunnen deze worden samengevoegd in het teamwiel. Organisaties en afdelingen kunnen op deze wijze veel leren over de krachten, communicatie en valkuilen binnen hun samenwerking.

Toepassingen met Insights Discovery.

Het gebruiken van Insights Discovery levert niet alleen meer inzicht op in eigen gedrag en dat van anderen. Deze kennis kan naast het verbeteren van de samenwerking in teams ook  commercieel erg goed worden toegepast. Verkopers, vertegenwoordigers en accountmanagers doen hiermee hun voordeel in communicatie met de klant. Daarnaast maken leidinggevenden veelvuldig gebruik van deze kennis om op een effectieve wijze leiding te geven en medewerkers succesvol te coachen.