70:20:10 methodiek

Onderzoeken tonen aan dat mensen het meeste (70%) leren door het opdoen van ervaring in de praktijk: uitdagingen op de werkvloer, job rotatie en bv. leerprojecten. 20% leren ze van “anderen”; mensen uit hun directe omgeving die ze observeren, waarvan ze feedback krijgen en/of waarmee ze kunnen sparren. Slechts 10% wordt geleerd door formele leervormen zoals training en het lezen van een boek. Dit wordt de 70:20:10 leermethode genoemd. Training volgens deze leermethode is bewezen de meest effectiefste vorm van leren te zijn en is kosten en tijd besparend . Kortom: leren met een hoog rendement.

* Michael M. Lombardo en Robert W. Eichinger (The Leadership Architect, 1996)

Hoe ziet de verdeling van 70:20:10 er uit in de aanpak van NGT?

70

TIjdens de 70% is men zelfstandig bezig met het dagelijkse werk, echter vanuit de 10 en 20 krijgen de deelnemers gericht leerpunten, voorbereidings en praktijkopdrachten mee. De 70 bestaat dus uit gestuurde zelfwerkzaamheid," learning by doing". Bij de volgende 10 of 20 worden de ervaringen uit de praktijk geevalueerd en bijgestuurd.

20

Tijdens de 20 % staat intervisie en coaching centraal;NGT hanteert een omnichannel aanpak die in de mix o.a. bestaat uit:telefonisch contact, contact per mail, Skypegesprekken, 1 op 1 gesprekken, coaching en training on the job, inloopspreekuur, en deelname van de trainer aan bv. salesmeetings.

10

Tijdens de 10 % zitten de deelnemers daadwerkelijk in de trainingszaal. Tijdens deze classroomtraining worden 1 of meerdere trainingsonderwerpen behandeld, praktijkopdrachten besproken, ervaringen gedeeld en geoefend.

 
 

Voorbeeld

Een medewerker van de binnendienst krijgt een training on the job. In deze één op één situatie observeert de NGT trainer de medewerker en geeft feedback. Benoemde leerpunten in de feedback worden door voorbeeldoefeningen / simulaties ingetraind en geoefend en vervolgens op de werkplek toegepast.

Voorbeeld

De medewerker gaat vervolgens weer zelfstandig aan het werk en implementeert het geleerde in zijn dagelijkse praktijk. Tevens kan hij het geleerde delen met collega’s en gecoached worden door zijn directe manager. Na enkele dagen is er digitaal een intervisie sessie met de trainer om de voortgang te evalueren en vervolgstappen te bepalen.

Voordelen

Op deze wijze wordt het 70:20:10 principe optimaal toegepast en is de leercurve effectiever en efficiënter. Daarnaast biedt dit de medewerker en zijn organisatie meer flexibiliteit en zijn de investeringen lager.