Train de Trainer

Managers, medewerkers P&O, HRM, projectleiders, consultants en startende trainers kunnen gericht worden opgeleid in:

Het voeren van intakegesprekken,Het bespreken van DISC rapporten, PPA, Insights en/of vaardigheidsmeters zoals de Performancescan© van NGT,Het trainen van communicatieve gespreksvaardigheden,Het trainen van commerciele gespreksvaardigheden,Het trainen van gedrags en competentie modulen, Het voorbereiden, opzetten, uitvoeren en evalueren van rollenspelen en simulaties, Het toepassen van groepsoefeningen en casus, Trainen in sales of team overleg, Het coachen en trainen on the job.


Train de Trainer Onderwerpen:

 • Gedragstypologie; inzicht in eigen voorkeurstijlen
 • Inzicht in en herkennen van voorkeurstijlen van anderen
 • Het maken van verbinding tussen eigen stijl en die van anderen
 • Toepassen van het kernkwadrant en kerncompetenties
 • Structureren van gesprekken
 • Geven van en vragen om FeedBack
 • Formuleren van doelen en hanteren van gespreksagenda
 • Inventariseren, luisteren, doorvragen, samenvatten
 • Problem solving model
 • SKIO model
 • Argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren, motiveren
 • Omgaan met weerstanden en bezwaren
 • In de spanning stappen; tot de kern komen
 • Commitment halen, Concrete en harde afspraken maken, positief vervolg creeren,
 • Coaching model on the job/werkplek