Online zelfstudie: de Super Sales Formule

Dé thuisstudie in sales van 2020!

  • In 10 krachtige modules meer verkoop realiseren!
  • Praktisch opgebouwd d.m.v. video’s, leesstof en interactief ledenplatform
  • Zéér geschikt voor ondernemers, zzp’ers, mkb’ers, verkopers, vertegenwoordigers en accountmanagers
  • Bepaal je eigen leertempo
  • duidelijke video’s en praktische informatie per onderwerp
  • Mogelijkheid tot interactie met andere cursisten en de trainers

 

   

De inhoud van de 10 modules:

 1.Acquisitie

Acquisitie als belangrijkste eerste stap wordt in module 1 uitgebreid behandeld. Hoe breng je de markt in kaart, welke vormen van acquisitie zijn er, wie ga ik benaderen en waarom? Waar kan ik de beste omzet maken, welke stappen moet ik maken om te komen tot echte verkoop? In deze module tref je ook een goed voorbeeld aan van een marktbewerkingsplan; een belangrijke 1e stap voor elke verkoper, vertegenwoordiger en accountmanager.

2.Telefonisch een afspraak maken

Telefonisch een afspraak maken wordt door de meeste verkopers als lastig ervaren, vooral als het gaat om het benaderen van nieuwe klanten oftewel prospects.In module 2 krijg je een zeer bruikbaar script c.q. stappenmodel om effectief telefonisch klanten te benaderen en wordt er diep ingegaan op hoe je de klant nieuwsgierig maakt, jezelf optimaal, maar kort introduceert en hoe je het gesprek op een positieve manier kunt sturen door het stellen van de juiste vragen.

3.Weerstanden en bezwaren

Het weerleggen van weerstanden en bezwaren wordt als een van de meest waardevolle modulen genoemd. Tijdens het bellen naar klanten, maar ook tijdens het bezoek aan een klant komt het eigenlijk altijd voor dat de klant wel een bezwaar maakt. Vaak gaat het om de prijs die men te hoog vindt, of men vindt dat men al voldoende voorzien is in datgene wat u aanbiedt. Het goed kunnen weerleggen van een bezwaar, maakt de weg vrij om verder te komen met uw verkoopgesprek en biedt de kans om ook echt positief af te sluiten en dus te verkopen!

4.Het Verkoopmodel

Module 4 laat de totale structuur van het verkoopmodel zien; welke stappen zitten er in, en in welke volgorde doorloop je deze stappen? Dit 7 stappenmodel is de leidraad voor de komende modules en zal steeds worden aangehaald. Tevens starten we in deze module met de voorbereidingsfase; hoe bereidt je je voor op een commercieel bezoek of verkoopgesprek? Wat is je doel? Welke punten wil je bespreken? Welke informatie wil je halen en brengen? Voorbereiding is meer dan het halve werk.

5.De opening van het gesprek

In de opening van het gesprek wordt de toon gezet. Niet alleen qua inhoud maar zeker ook qua sfeer. Nog voordat je de klant de hand schudt, nog voordat je elkaar begroet, heeft de eerste oordeelsvorming reeds plaatsgevonden. Zowel bij jou als bij je klant! We staan in deze module uitgebreid stil bij de openingsfase; de social talk, het benoemen van de doelstellingen, het hanteren van een gespreksagenda, het kennismaken en het neerzetten van je Pitch. De openingsfase hoeft niet zo lang te duren maar is wel super belangrijk om de rest van het gesprek goed te laten verlopen!

6.Inventariseren en vraagstellingstechnieken

Welke functie heeft vraagstelling in een commercieel gesprek? Welke verschillende typen vragen zijn er? Welke aandachtspunten zijn er bij het stellen van vragen? In Module 6 gaan we werken aan inventarisatie en vraagstellingstechnieken. Vraagstelling is een machtig wapen in de communicatie. Door goede vragen te stellen en goed door te vragen krijg je de juiste aanknopingspunten, haakjes, om je aanbod aan op te hangen en ben je staat om op een prettige manier het gesprek te sturen en te leiden. Deze module is samen met module 7 in het verkoopmodel het kloppend hart van elke succesvol verkoopgesprek!

7.Argumenteren en visualiseren

De presentatie / argumentatiefase is de fase van het verkoopgesprek waarin je jouw aanbod van product of dienst kunt koppelen aan de situatie van de klant en zijn behoeften. Heel gericht kun je nu vertellen en presenteren wat voor de klant het meest interessant is en je kunt dit doorvertalen naar zijn belangrijkste koopmotieven. Tijdens het argumenteren / presenteren van jouw aanbod letten we ook op overtuigingskracht, de impact van jouw boodschap en het stellen van controle vragen, om al stapsgewijs te kunnen afsluiten. ” Spreekt dit u aan”? ” is dit wat u bedoeld”? Dit kunnen wij u bieden; is dit een passende oplossing voor uw probleem”?

daarnaast speelt visualisatie een belangrijke rol: wat laat je ZIEN tijdens jouw presentatie om de impact te vergroten en jouw verhaal te ondersteunen en HOE doe je dat?

8.Samenvatten en wegnemen laatste hindernissen

In Module 8 ga je leren hoe je het gesprek goed kunt samenvatten, zodat je zeker weet dat je samen met de klant op dezelfde golflengte zit. Deze samenvatting is feitelijk het opstapje naar het positief afsluiten van het gesprek. De praktijk laat zien dat klanten hier vaak wel positief instemmen met datgene ze gezien hebben, maar hier ook bezwaren naar boven komen of in ieder geval kritische vragen. Een daarvan die veel voorkomt is bv;” heel mooi, maar wat kost dat dan?” De ervaring leert dat het belangrijk is om het prijsaspect goed te kunnen pareren enb dit te doen met steekhoudende argumenten. Ook leer je hoe je de laatste hindernissen, zoals de prijs, kunt wegnemen.

9.Afsluiten en positief vervolg creeren

Veel verkopers hebben moeite om een eind te breien aan het verkoopgesprek. Waarom? omdat ze ook een beetje bang zijn voor de nee. Heb ik wel genoeg verteld? Heb ik wel voldoende overtuigd?In Module 9 leer je om concreet af te sluiten en om een positief vervolg te creëren.

Er zijn verschillende afsluittechnieken die gehanteerd kunnen worden om de afsluiting positief en concreet te maken.

10.Presentatietechnieken

In deze laatste Module van de SuperSales Formule leer je hoe je jezelf goed kunt presenteren, bijvoorbeeld voor meerdere mensen of groepen. Hoe doe je dit qua structuur van je presentatie, verbaal en non verbaal en hoe kun je jezelf het beste ondersteunen met hulpmiddelen zoals digitale presentatie middelen, leaflets, producten en hand outs?

Iedere module bestaat uit een video, praktisch lesmateriaal, voorbeelden en geeft mogelijkheid tot interactie op het ledenplatform.

         Bekijk de trailer op https://www.verkooptrainingonline.nl

en download het GRATIS E-Book:

 Onderwerpen in dit gratis E-Book: “Maak telefonisch meer afspraken ”   zijn o.a.:

  • Krijg de juiste contactpersoon aan de lijn
  • Hanteer een succesvolle gespreksstructuur
  • Leer om weerstanden en bezwaren te weerleggen
  • Sluit concreet en met resultaat het gesprek af

Bekijk de trailer op https://www.verkooptrainingonline.nl

Bekijk de trailer op https://www.verkooptrainingonline.nl