Interne communicatie en gedrag

Transitie en verandermanagement
Tegenwoordig wordt verandermanagement veel meer beschouwd als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. Vooral de ‘zachte’ kant van organisaties is lang een ondergeschoven kindje geweest en krijgt nu vaker de aandacht die het verdient. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden.
Verandering wordt ook steeds meer gezien als een constante en daarmee als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Organiseren en managen is altijd ook veranderen. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering.
De focus is verschoven van problemen naar oplossingen. Kijk niet zozeer naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen. Welke oplossingen zijn gemakkelijk toepasbaar?
Verandering met name verandering van houding en gedrag wordt ook minder beschouwd als maakbaar; hooguit als enigszins te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door mensen te betrekken, hun eigen verantwoordelijkheid te versterken en een open dialoog aan te gaan.

Insights Discovery & DISC gedragsprofiel
Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

Het gebruiken van Insights Discovery levert niet alleen meer inzicht op in eigen gedrag en dat van anderen. Deze kennis kan naast het verbeteren van de samenwerking in teams ook  commericeel erg goed worden toegepast. Verkopers, vertegenwoordigers en accountmanagers doen hiermee hun voordeel in communicatie met de klant.Daarnaast maken leidinggevenden veelvuldig gebruik van deze kennis om op een effectieve wijze leiding te geven en medewerkers succesvol te coachen.

Competentiemanagement
Het toepassen van competentiemanagement kan
diverse voordelen hebben:
Er wordt concreet duidelijk wat van eenieder wordt
verwacht om zijn of haar bijdrage te leveren aan het
succes van de organisatie.
De aanwezige of potentiële kwaliteiten van
medewerkers worden op een objectieve wijze
beoordeeld, gewaardeerd en ontwikkeld.
De effectiviteit van coaching, training en
deskundigheidsbevordering kan beter gemeten
worden.
Verschillen tussen medewerkers worden erkend en
de medewerker kan worden ingezet op een manier
die bij hem past: “de juiste man op de juiste plaats”.

Vaardigheden & Gedrag ( softskills ) voor ICT & Finance

Kennis en werkervaring alleen zijn niet meer voldoende om uzelf als IT of Finance professional te onderscheiden. Ook – of misschien wel juíst – uw ‘zachte’ competenties zijn cruciaal voor het bereiken van zowel uw persoonlijke doelstellingen als die van uw werkgever. Denk aan competenties op het gebied van communicatie, managementskills, onderhandelen en conflicthantering, overtuigen en beïnvloeden, samenwerken, enz. Eigenlijk alle competenties die u als IT of Finance professional nodig heeft om in uw rol te excelleren.
Het doel van deze intensieve training is om u concrete kennis en vaardigheden aan te reiken om u op communicatief vlak verder te ontwikkelen en uw gedragsstijlen aan te scherpen. Hierdoor groeit u in persoonlijke performance op uw werkplek en kunt u zich in positieve zin onderscheiden richting uw leidinggevende, opdrachtgever of binnen een (project)team.