Timemanagement

Doelstelling
Timemanagement is een actueel begrip en bestaat uit drie belangrijke pijlers: efficiëntie, effectiviteit & samenwerken.
Werkdruk neemt jaar over jaar toe. De wens naar meer grip op de tijdsbesteding wordt alleen maar groter. Waar haal je de tijd vandaan en waaraan besteed je die het beste? Als je je tijd en je werk beter organiseert ervaar je minder tijdsdruk en weet je meer tot stand te brengen.

Onderwerpen
De belangrijkste onderwerpen in deze module zijn:

  • Inzicht in tijdverspillers en gedrag
  • Prioriteiten en doelen
  • Urgentie en belangrijkheid
  • Plannen en organiseren
  • Creëren van tijdwinners
  • Onderlinge taakverdeling en samenwerking

Resultaat
Na de sessie ben je je zelf bewust van (potentiele) tijdverspillers, je gedrag en welke
werkwijze het efficiënt en effectief werken negatief beïnvloeden. Er zijn er concrete stappen gezet
waardoor je minder last ervaart van de tijdsdruk, je meer rust ervaart en meer plezier in
het werk hebt. Kortom je zal effectiever en efficiënter het werk kunnen doen. Alleen en in
samenwerking met anderen

Duur
Twee dagdelen met tussenliggende opdrachten