Subsidie Voucherregeling MKB 2021

Groei verder met je bedrijf. De provincies Fryslân en Drenthe willen actuele ondernemersthema’s ondersteunen op het gebied van vergroting van de circulaire economie, de inzetbaarheid van werknemers en medewerkers, inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de onderneming.

Mkb’ers in de provincie Fryslân en Drenthe kunnen daarom een voucher ontvangen voor het ontvangen van advies op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie of strategische HR. Of mkb’ers kunnen een voucher ontvangen voor het scholen van werknemers en/of een eigenaar (of eigenaren). 50% van de kosten zijn subsidiabel. 

Let op: heb je al eerder een voucher ontvangen uit de Voucherregeling MKB Fryslân (2020)? Dat maakt niet uit, je kunt opnieuw een aanvraag doen voor de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023. 

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in de provincie Fryslân of Drenthe.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het laten opstellen van een adviesrapport door een onafhankelijke deskundige voor bedrijfsontwikkeling, innovatie-advies of een HR beleidsplan
  • Het deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus door werknemers
  • Het deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus door de eigenaar (of eigenaren)

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op bedrijfsontwikkeling, innovatie, strategische HR of scholing
  • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag (dit houdt in dat je de offerte nog NIET hebt ondertekend)
  • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
  • Indien er sprake is van scholing: het project wordt binnen 12 maanden na toezegging van de subsidie afgerond

VROEN.NL helpt bij het toetsen en aanvragen van de subsidie en levert de benodigde formulieren om snel een positieve uitslag op uw aanvraag te krijgen!