Performance Scan

De Performance Scan©
Deze scan past goed bij de aanpak van NGT want het helpt om maximaal rendement te halen uit de investering in training en opleiding. Met deze scan is het mogelijk om het kennis, vaardigheid en gedragsniveau van de medewerkers af te zetten tegen de gestelde norm die noodzakelijk is voor de verschillende taken binnen de functie. De output van deze meting geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld over wat men per individu presteert, nog mist, nog moet leren of moet veranderen om de kerntaken binnen de functie goed te kunnen invullen. De uitkomst zal niet alleen daarnaast ook op groep/team niveau laten zien wat de trainingsbehoefte is. Kortom een manier waarop er heel gericht actie kan worden ondernomen in de vorm van training & opleiding per individu en voor de gehele groep.

Belangrijkste voordelen van het inzetten van de Performance Scan©

  • Snel een concreet inzicht in de huidige performance
  • Training wordt effectief afgestemd op de noodzakelijke onderwerpen
  • Progressie wordt tastbaar door vervolgmeting; toegevoegde waarde van training wordt zichtbaar
  • Ideale tool voor gerichte coaching en begeleiding tijdens de praktijk

Wilt u meer Rendement uit uw training en opleidingsinvesteringen? Zowel in tijd als in geld? Vraag om een demo van de Performance Scan©

De scan geeft inzicht in de performance per criteria en per persoon

De scan levert inzicht op de performance per persoon ten opzichte van het gemiddelde van de groep