Accountmanagement

De accountmanager heeft een belangrijke spilfunctie als coordinator tussen diverse disciplines. Niet alleen analyse en verkoop zijn belangrijk, maar ook de juiste regie m.b.t. productie, logistiek, kwaliteitscontrole en productontwikkeling. De trainingen die Next Generation Training verzorgt voor accountmanagers zijn altijd tailor made voor de desbetreffende organisatie en dit werkt zelfs vaak door tot op accountniveau aan toe. Accountmanagers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt die gericht zijn op het externe communicatie naar zijn of haar account(s), maar ook is er aandacht voor de interne communicatie met andere afdelingen en een optimale tandemfunctie met sales of accountsupport.


Account plannen maken

Om een accountmanager succesvol de markt en zijn klanten te laten bewerken is het zeer waardevol om voor de grotere klanten een specifiek accountplan te maken. Veel accountmanagers worstelen met de inhoud en structuur van een accountplan. Waaraan moet een goed accountplan voldoen? Het maken van een accountplan is geen doel op zich maar slecht een hulpmiddel, een tool om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van het account, en sturing te geven aan de samenwerking, zodat de doelstellingen ook gehaald worden.

Lees meer over account plannen maken >