Interne communicatie

Interne communicatie is het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van medewerkers van een organisatie. ‘Intern beginnen is extern winnen’, is een belangrijke uitspraak in de communicatiewereld!

Met andere woorden: investeren in een goede interne communicatie zal uiteindelijk meer rendement opleveren!

Image
Het is daarom , dat NGT altijd aandacht heeft en actief traint op de interne communicatie.

We kijken hierbij naar een aantal zaken die van invloed zijn:

  • De horizontale communicatie; van boven naar beneden en andersom
  • de verticale communicatie; tussen afdelingen en team,maar ook binnen afdelingen of team onderling
  • Op welke wijze wordt informatie overgedragen; welke middelen en systemen worden gebruikt
  • Welke overlegstructuur en cultuur is er binnen de organisatie.
Image

Alle door NGT aangeboden trainingsonderwerpen hebben met communicatie te maken. Onder de noemer Interne Communicatie richten we ons vooral op de medewerkers en leidinggevenden en hun onderlinge communicatie met als doel om de effectiviteit van de communicatie te vergroten. De praktijk laat zien dat er vooral winst te behalen is op o.a.:

  • Het beter herkennen van eenieders ( verschillende ) perceptie
  • Een concrete en constructieve manier van Feedback geven en krijgen
  • Gerichte coaching en een goed functionerings en beoordelingssysteem
  • Effectiever vergaderen en overleggen

Tijdens de intake zal door de trainer-consultant dan ook geinventariseerd worden op de mogelijkheden om de resultaten uit training en opleiding optimaal te borgen en implementeren, zodat dit snel wordt toegevoegd aan de dagelijkse routine!