DISC gedragsanalyse

Meetbaar maken van gedrag : De DISC gedragsanalyse

Onderzoek naar menselijk gedrag wijst uit dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter

kennen. Wie de eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen kan
een aanpak ontwikkelen om op een goed manier te reageren op de eisen die de omgeving
(werk, klanten, etc ) stelt.

Het DISC rapport geeft inzicht in het persoonlijke gedrag verdeeld over 4 dimensies:

  • Hoe je reageert op problemen en uitdagingen
  • Hoe je anderen overtuigt van je mening of zienswijze
  • Hoe je reageert op het tempo van de omgeving en op veranderingen in die omgeving
  • Hoe je reageert op regels en procedures die opgesteld zijn door anderen

Door het beantwoorden van 24 vragen krijg je inzicht in jouw DISC profiel.

Dat levert naast het bovenstaande ook inzicht in motivatie, manier van communiceren,
de ideale werkplek, aandachtspunten en doorgroeimogelijkheden.

In het bedrijfsleven wordt DISC met name toegepast om :

  • Inzicht te krijgen in persoonlijk competenties en valkuilen
  • Als 0-meting om gewenst gedrag verder te ontwikkelen
  • Om deze kennis commercieel te gebruiken in gespreksvoering met medewerkers-klanten-teamleden etc.)