Fieldsales

Next generation Training; Specialist in Fieldsales
Van huis uit is Next Generation Training dé specialist in het trainen, coachen en ontwikkelen van Fieldsales in diverse branches zoals Retail en Foodservice. Door jarenlange ervaring, samenwerking met bijna alle A merken en zelf veel in het veld actief zijn, is het aanbod van trainingsonderwerpen erg actueel, effectief en geheel op maat te maken voor iedere buitendienst.

Veel voorkomende onderwerpen zijn o.a.:

Image

Kengetallen in de supermarkt

In deze training krijgt men in de start, informatie m.b.t. alle relevante kengetallen van markt, formules en op winkelniveau om vervolgens specifiek in te zoomen op eigen categorie(en), assortiment en product. Op deze wijze krijgt men een gevoel en beeld bij de verhoudingen, het omrekenen naar indicaties v.w.b. omzetten, aandelen en potentie.
Het 2e deel van deze training voegt direct de daad bij het woord; gezamenlijk worden een aantal retailers bezocht en met de opgedane kennis uit het eerste deel van de training wordt nu real live op de winkelvloer door deze bril gekeken naar klant, categorie en eigen assortiment.
Deze training geeft antwoord op o.a. de vragen:
• Wat doet mijn klant, doet hij het goed of kan het beter? Hoe presteert hij t.o.v. anderen?
• Wat zijn formule specifieke eigenschappen en wat zie ik hiervan bij mijn klant?
• Wat zie ik als ik op de vloer ben en welke conclusies kan hieraan verbinden?
• Welke indicatoren kan ik gebruiken om een prognose te maken van de potentie bij mijn klant?
• Welke rol speelt de categorie, waarin ik vertegenwoordigd ben?
• Welke rol speel ik in deze categorie?
• Als ik een goede analyse maak, waar liggen dan voor mij nog kansen bij een klant?

 
Image

Fieldsalestraining ook in het veld
Fieldsales training wordt deels gedaan in het trainingslokaal, waar kennis wordt overgedragen, interactief wordt geoefend, casus en praktijksimulaties worden behandeld. daarnaast is coaching/training on the job een belangrijke component om er voor te zorgen dat het geleerde uit de training ook echt in de praktijk wordt geimplementeerd.

Werkwijze tijdens de coaching on the Job:
1.Er wordt een dag afgesproken, waarbij de bezoeken/ adressen aan een aantal vooraf gestelde criteria moeten voldoen
2. Enige tijd voor de training on the job dag, bereid je je specifiek voor op de gezamenlijke benoemde individuele leerpunten; dit zijn er 2, hooguit drie per keer.
3. Bij aanvang van de dag zitten we samen om de planning van de dag door te nemen en de gesprek strategieën te bepalen, waarbij de 2 a 3 ontwikkelpunten expliciet een plaats krijgen in de gesprekken.
4. Per bezoek vindt er een observatie plaats, en wordt er, indien mogelijk, tijdens gesprek en zeker na het gesprek feedback gegeven en indien nodig de leerpunten besproken, geoefend en verbeterd.
5. Bij het volgende bezoek moet dit dan direct weer toegepast worden, zodat gedurende de dag een snelle leercurve ontstaat.
6. Aan het einde van de samen reis vult de trainer het field coach rapport in en bespreekt met jou de progressie, de aandachtspunten en geeft concreet een opdracht mee, welke middels intervisie wordt getoetst.