Nu een FREE Sales Performance Scan©!

Beste Lezer,

Langs deze weg wil ik je graag de mogelijkheid geven een waardevolle ervaring op te doen.

Dit jaar doen we 6 organisaties in NL het aanbod om kosteloos  stap 1 t/m 3  van de Sales Performance Scan© voor hen uit te voeren.

De doelstelling van de Sales Performance Scan©

De doelstelling van deze tool is om op basis van meting concreet het kennis, vaardigheid en gedragsniveau van de medewerkers te kunnen afzetten ten opzichte van de gestelde norm die noodzakelijk is voor de verschillende taken binnen de functie.  De output van deze meting geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld over wat men per individu presteert, nog mist, nog moet leren of moet veranderen om de kerntaken binnen de functie goed te kunnen invullen.  De uitkomst zal niet alleen per individu, maar ook op groepsniveau laten zien wat de ontwikkelingsbehoefte is, zodat hierop heel gericht actie kan worden ondernomen.

In 3 stappen al een concreet en compleet inzicht!

Stap 1

Intakegesprek met opdrachtgever, direct leidinggevenden, Fieldsales Manager waarin o.a. de volgende zaken aan bod komen:

 • Welke doelstellingen liggen er, op welke kpi’s wordt gestuurd?
 • Welke randvoorwaarden en tools zijn er?
 • Zijn het gewenste kennisniveau, competenties en vaardigheden benoemd?
 • Hoe wordt er momenteel gecoached, beoordeeld en waarop?

Stap 2

 • Is het wenselijk een 0-meting te doen, om het daadwerkelijke niveau vast te stellen?
 • Op welke competenties en vaardigheden meten we en wat is de norm?
 • Op welke wijzen willen we de 0-meting uitvoeren?

Stap 3

 • Presenteren van de uitslag en conclusies van de 0-meting per individu en het gehele team
 • Concreet vaststellen van de prioriteiten; waar is overall het ijs nog dun, hoe kunnen we direct al een grote stap voorwaarts maken met de gehele groep; een gratis advies.
 • Is het jullie wens om gedifferentieerd training of coaching aan te bieden aan personen of subgroepen?
 • Voorstel vanuit NGT met een gericht opleidingsplan op basis van de 70:20:10 methodiek

Mocht je ingaan op het voorstel, dan volgende stap 4 en 5:

Stap 4

 • Bespreken van het voorstel
 • Afspraken over de rol van de organisatie, field Salesmanager(s) en time table
 • Duplotraining en coaching: manager(s) en medewerkers krijgen gericht voorbereidingsopdrachten en een eerste trainingsmodule ( 10: )
 • De training wordt opgevolgd door een praktijkopdracht, coaching on the job en intervisie ( 20:70 ), waarin de fieldsalesmanager actief betrokken wordt en ook een uitvoerende rol neemt. Tijdens de praktijk wordt de progressie a.d.h.v. een fieldcoachingsrapport gemeten en vastgelegd ( 1-meting )

Stap 5

 • Tussentijds evalueren en bijsturen van de dagelijkse aanpak
 • Stap 4 herhalen met eventueel volgende onderwerpen

Belangrijkste voordelen van het inzetten van de Sales Performance Scan©

 • Snel een concreet inzicht in de huidige performance
 • Ontwikkelingsinspanningen worden effectief afgestemd op de noodzakelijke behoeften
 • Progressie wordt tastbaar door vervolgmeting
 • Ideale tool voor gerichte coaching en begeleiding tijdens de praktijk door bv. FSM

INTERESSE?  Neem contact met Rob van Vroenhoven, 0645463751 of rob@ngt.nu

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.